Skip to main content

Prohlášení o přístupnosti

Tento dokument obsahuje prohlášení o přístupnosti webové prezentace Kraje Smetany a Martinů, popis používaných nestandardních formátů dat, kontakt na technického správce webu.

Kraj Smetany a martinů se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.
Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou stránku regionsm.cz.

Stav souladu

Tato stránka je plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 14.11.2022. 
Pro vypracování tohoto prohlášení byla v souladu s čl. 3 odst. 1 prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/1523 použita metoda vlastní posouzení provedené subjektem veřejného sektoru

Zpětná vazba a kontaktní údaje

V případě, že zaznamenáte problémy s přístupností internetových stránek/mobilní aplikace, obracejte se, prosím na níže uvedenou zodpovědnou osobu.  Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu, 
můžete poslat na adresu technického správce webu.

Postupy pro prosazování práva

Máte právo na zajištění přístupnosti té části internetových stránek, která obsahuje informace o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Turistika

Cykloturistika

První kroky k rozvoji cykloturistiky byly realizovány v letech 1994 – 1995 v rámci projektu s holandskými partnery za finanční podpory UNDP. Jedním z výsledků projektu bylo zmapování regionu pro cykloturistiku a vytvoření brožury s návrhem tras vhodných pro cykloturistiku (cykloturistická brožura: Krajem Smetany a Martinů, autor: Mgr. Bohumil Půža).

V další fázi vzniklo Sdružení měst a obcí kraje Smetany a Martinů (r. 1998), které do dnešních dnů zajistilo vyznačení více než 150 km tras pro cyklisty. Regionální cyklotrasy kraje Smetany a Martinů jsou v souladu se značením cyklostezek v České republice a jsou propojeny s celorepublikovou sítí.

Značení: Značky mají shodné provedení s celostátní sítí cyklotras, jsou ve žlutém provedení s černou symbolikou (kolo, číslo trasy, směr i počet km).
Cykloturistika je tak nyní fenoménem celého Poličska. Poličkou prochází cyklotrasa č. 4019 na niž z Poličky navazují okruhy dalších cyklostezek (trasy č. 4021 – 4028) různých délek. Trasy vedou po lokálních malých silničkách nejzajímavějšími místy kraje.

Z Poličky je již možné projet čtyři, délkou a charakterem odlišné, okruhy po vzájemně provázaných cyklotrasách. Libovolné okruhy je možné absolvovat i ze všech ostatních obcí Kraje Smetany a Martinů.

Naučné stezky

Svazek obcí byl založen 28. 5. 1998 a navázal na projekt „Kraj Smetany a Martinů“, který byl realizován v 90. letech v rámci programu Phare holandskými partnery. Byl založen zejména na spolupráci partnerských měst Poličky – Dwingeloo a Litomyšle Roden. Mezinárodní projekt se zabýval rozvojem turistiky dané oblasti, kde byl dán důraz na společné tradice měst a jejich slavné rodáky – Smetana, Martinů a také na dobrý potenciál pro rozvoj turistiky při společné propagaci tohoto regionu. Po ukončení mezinárodního projektu byl založen svazek Kraj Smetany a Martinů.

Cílem všech aktivit svazku je systematická podpora rozvoje turistiky a vytváření podmínek pro její všestranný rozvoj (společná propagace, poskytování informací s vazbou na turistický ruch veřejnosti a návštěvníkům mikroregionu, příprava a realizace společných propagačních projektů, podpora rozvoje rekreačních, kulturních a sportovních aktivit, vzájemná spolupráce při získávání finančních zdrojů).

Svazek obcí Kraj Smetany a Martinů má 14 členů: Borová, Bystré, Dolní Újezd, Jedlová, Květná, Litomyšl, Lubná, Polička, Pomezí, Oldřiš, Sebranice, Svojanov, Široký Důl, Telecí.