Skip to main content

Kraj Smetany a Martinů

kraj mistrů české hudby

O kraji

Charakteristika kraje

Území Kraje Smetany a Martinů se nachází v Pardubickém kraji na Z okraji okresu Svitavy a zaujímá plochu přibližně 640 ha. Oblast sousedí s těmito významnými regionálními centry: na SZ - Vysoké Mýto, na SV - Česká Třebová, na V - Svitavy, na JZ - Nové Město na Moravě a na Z - Hlinsko a Proseč. V kraji žije kolem 30.000 obyvatel, hustota osídlení je cca 70 obyvatel / km2. Hlavními centry jsou města Litomyšl a Polička, přirozenými centry pro okolní malé obce jsou také Bystré, Dolní Újezd a Svojanov.

Geomorfologie

Svitavská plošina v České tabuli. Povrch je členitý, území regionu spadá do dvou odlišných oblastí:

  • Litomyšl a okolí - mírně zvlněný až rovinatý ráz, převýšení v rozsahu 340 - 460 m n. m.
  • Polička a okolí - ráz pahorkatiny s vrchovinou v JZ části, která leží v CHKO Žďárské vrchy, převýšení v rozsahu od 380 do 640 m n. m.

Oblast je místem přirozené akumulace vod s četnými lokálními zdroji kvalitní pitné vody. Spadá do hlavního povodí řeky Labe, dílčího povodí Střední Labe 1 (Loučná). V nedalekých Žďárských vrších pramení řeka Svratka, která napájí údolní nádrž Vír nedaleko Jimramova.

Klimatické podmínky

Klimatické podmínky souvisí s geomorfologií oblasti: v S části na Litomyšlsku je počasí mírnější, teplejší a vlhčí, v J části na Poličsku je drsnější, studenější a často se silnějším větrem.

Region má velmi hodnotné krajinné prostředí s obytným a rekreačním charakterem, které láká turisty z velkých měst. Mnoho z nich si zdejší kraj zamilovalo a mají tu svůj "druhý domov" v chalupách nebo chatách. Téměř nedotčená příroda s nesčetnými krásami a zvláštnostmi, čistý svěží vzduch, klid a pohoda, to je hlavním magnetem pro návštěvu turistů a rekreantů.

V obcích se dodnes udržel bohatý společenský život v podobě pravidelných kulturních, společenských a sportovních akcí - koncerty a divadelní představení (i ochotnická), taneční zábavy, plesy, sjezdy rodáků, poutě, maškarní původy, besedy, turnaje apod.

Doprava

Silnice I. třídy č. 35 vedoucí ze Svitav přes Litomyšl na Vysoké Mýto a Hradec Králové a silnice II. třídy č. 358 z České Třebové přes Litomyšl na Skuteč, č. 359 z České Třebové přes Litomyšl na Dolní Újezd a Proseč. Na tyto komunikace navazují silnice III. třídy a místní komunikace, které mají většinou charakter lehce zpevněných cest. Silnice I. třídy č. 34 vedoucí z Hlinska přes Poličku na Svitavy a silnice II. třídy č. 360 z Nového města na Moravě přes Poličku na Litomyšl. Na tyto komunikace opět navazují silnice III. třídy a místní komunikace, které mají většinou charakter lehce zpevněných cest.

Železniční doprava je limitována vybudovanou sítí železničních tratí.

Ostatní druhy dopravy (letecká, vodní apod.) se na území neuplatňují. V regionu se vyskytuje vnitrostátní letiště v Poličce využívané za slušného počasí k vyhlídkovým letům.

Cíle v regionu

Naše publikace

Na kole krajem Smetany a Martinů

brožura s tipy na cyklistické výlety v kraji Smetany a Martinů, v oblasti místy až panenské přírody, oblasti, v níž najdete mnoho zajímavých míst, staveb lidové architektury, památek a přírodních scenérií. Trasy výletů jsou navržené tak, aby Vás provedly nejhezčími místy našeho regionu a jsou spíše doporučením.

Pohlednice

Pohlednice Kraje Smetany a martinů

Pověsti z kraje Smetany a Martinů

Chcete vědět, kdo byl Fext a kde žil? Kde najdete Štamberk a co skrývá? Které místo je spojené s pyšnou hraběnkou a kterou obec navštívil sám císař Josef II. nebo dokonce král Karel IV.? Jak vznikly lázně Balda, kde strašila Bílá paní? To vše, a ještě mnohem víc, se dozvíte v novém sešitku Pověsti z Kraje Smetany a Martinů.

Naučné stezky

Projekt Naučné stezky Kraje Smetany a Martinů vznikl ve spolupráci s MAS Litomyšlsko. Leták Naučné stezky Kraje Smetany a Martinů vydal Kraj Smetany a Martinů v roce 2015. 2. vydání.