Skip to main content

Litomyšl

| Správce | Města a obce

(* 11. století, 1259 Přemysl Otakar II.) - dějiny města jsou staletími propojeny s původním hradem a vybudováním kláštera premonstrátů ve 12. století. Zřízení biskupství (14. století), přestavba hradu na renesanční zámek (16. století) a usídlení řádu piaristů ve městě (od roku 1641) mělo zásadní vliv na utváření dněšní podoby města. V zámeckém pivovaru se v roce 1824 narodil hudební skladatel Bedřich Smetana.

O Litomyšli mluví poprvé Kosmova kronika česká. V zápisu z roku 981 se o ní zmiňuje jako o pomezním hradišti slavníkovského území. Zde, na Trstenické stezce, která spojovala Čechy s Moravou, byl ve 12. století založen premonstrátský klášter a pod ním, v říční nivě, se rozrůstala osada, zárodek budoucího města. Litomyšl obdržela městská práva v roce 1259 od krále Přemysla Otakara II. Význam města ve středověkém českém státě potvrzuje založení biskupství. Biskupové sídlili na místě bývalého kláštera od roku 1344 až do husitských bouří, kdy byl jejich palác i s výstavnou katedrálou P. Marie dobyt a pobořen.

V následující době, kdy Litomyšl spravoval rod Kostků z Postupic, se město stalo útočištěm Jednoty bratrské, sídlem bratrského biskupa a bydlištěm mnoha významných vzdělanců - členů sboru. Byla zde také jedna z nejstarších tiskáren v Čechách. Už v roce 1547, po neúspěšném stavovském povstání, však páni z Postupic Litomyšl ztratili a jejich chráněnci museli postupně město opustit. Panství získal roku 1567 jeden z nejmocnějších českých šlechticů - Vratislav z Pernštejna. Ten o rok později začal na místě zchátralého hradu velkoryse stavět nový palác. Italští stavitelé (G. B. Aostalli a U. Aostalli) dokončili za 14 let renesanční zámek s arkádovým nádvořím, vyzdobený sgrafity na všech průčelích i štítech. V roce 1999 byl zámecký areál zapsán na Seznam UNESCO.

I město se proměňovalo. Původní dřevěné budovy na náměstí, postavené na úzkých gotických parcelách a od dob Kostků z Postupic opatřené podsíněmi, byly ohrožovány častými požáry. Proto byly postupně nahrazovány kamennými stavbami. Zachovaným dokladem měšťanského renesančního domu je takzvaný ”Dům U Rytířů” (čp. 110), postavený kameníkem Blažkem ve čtyřicátých letech 16. století.

Pernštejnské snahy o rekatolizaci Litomyšle, pokračující i za doby třicetileté války, vyvrcholily v činu Vratislavovy vnučky Frebonie. Ta v roce 1640 přivedla do Litomyšle školský řád piaristů, nedávno založený, a poblíž zámeckého návrší  pro něj nechala postavit kolej, školu a kostel. V první čtvrtině 18. století se piaristé dočkali nového chrámu (kostel Nalezení sv. Kříže) i školní budovy (dnešní muzeum), postavených podle plánů G. B. Alliprandiho za účasti F. M. Kaňky. Historie piaristického gymnázia a filosofického ústavu, který byl přípravou na univerzitní studium, je zejména v 19. století spojena s mnoha známými jmény pedagogů i studentů (F. M. Klácel, J. E. Purkyně, J. Durdík, A. Sedláček, H. G. Schauer, A. Novák, Č. Jeřábek aj.).

Litomyšl je rodištěm skladatele Bedřicha Smetany, malíře Julia Mařáka i mnoha dalších osobností, které se proslavily především na poli umění a vědy. Smetanovo jméno je zde trvale připomínáno jednak památníkem v zámeckém pivovaru, jednak operním festivalem, pořádaném každoročně v areálu zámku.

Za vzornou péči o památky byla Litomyšl vyhlášena Historickým městem roku 2000. Litomyšl však není „pouze“ historie. Může se pochlubit řadou staveb novodobé architektury a díky jejich kvalitě je odborníky považována za příklad tzv. moderního historického města. Množstvím středních a vyšších škol a nově otevřeným Evropským školícím centrem YMCA se navíc Litomyšl zařazuje mezi Evropská města mladých.

Památky a zajímavosti ve městě

 • Zámecký areál
 • Rodný byt Bedřicha Smetany
 • Muzeum antického sochařství a architektury
 • Regionální muzeum
 • Smetanovo náměstí
 • Dům U Rytířů (Městská galerie)
 • Portmoneum  (Muzeum Josefa Váchala)
 • Červená věž
 • Klášterní zahrady
 • Piaristický kostel a kolej
 • Proboštský kostel
 • Kostel Rozeslání sv. Apoštolů
 • Stará radnice
 • Mariánský sloup
 • Pomník Bedřicha Smetany
 • Pomník Aloise Jiráska
 • Smetanův dům
 • Památník Zdeňka Kopala

více na http://www.litomysl.cz

Co navštívit v okolí

Poličské hradby

Mezi poličská nej patří mohutné kamenné hradby s 19 baštami, které v délce 1220 m obepínají celé historické jádro města a patří mezi nejzachovalejší hradební opevnění ve střední Evropě. Prohlídku hradeb si při návštěvě Poličky nemůžete nechat ujít.

Světnička Bohuslava Martinů

Se jménem Bohuslava Martinů je neodmyslitelně spjaté unikátní, romantické, i když pro život trochu nepraktické místo - malá světnička ve věži kostela Sv. Jakuba v Poličce. Zde se 8. prosince 1890 budoucí slavný hudební skladatel narodil.

Lukasova Lípa

U Poličky v Telecím mají strom lípu, hezkých pár set let pamatuje, má dvanáct metrů v objemu. Jmenují ji Lukásova lípa a říkají jí také "zpívající". To jméno dostala podle toho, co se o ní povídalo.

V době útisku církví nekatolických, jaký zavládl u nás po bitvě bělohorské a trvala až do vydání tolerančního patentu v r. 1781, zabavovány byly nekatolíkům náboženské knihy. Násilním brány byly bible i jiné knihy, které byly v rodinách chovány jako drahé dědictví po předcích. Proto je lidé schovávali do tajných úkrytů. Těžko bylo nahradit zabavené knihy jinými - nebyly na prodej. A tak si lidé často opisovali knihy, z nichž čerpali náboženskou útěchu.